Om Svelvik

Svelvik

Storgaten i Svelvik går parallelt med Svelvikstrømmen som skiller indre og ytre Drammensfjorden. Fra Svelvik går det ferge over til Verket i Buskerud, en strekning på kun 160 meter. Fra Verket kjører man raskt opp til riksveien som går mellom Drammen og Drøbak. Sentrumsbebyggelsen i Svelvik ligner ganske mye på bebyggelsen i de små byene på Sørlandet. Derfor blir byen ofte omtalt som Sørlandets nordligste by.

I Svelvik kommune bor det ca. 6 500 mennesker, hvorav ca. 3 000 i sentrumssonen. Kommunen er særdeles kjent for et stort volum av bær- og fruktdyrking. Svelvik er Vestfolds nordligste kommune.

I svelvik er det to flotte begivenheter hver år.

SVELVIKSPILLET. Dette musikk-og lystspillet med historie fra seilskutetida på 1800 tallet avvikles hvert år i slutten av august. Se mer info. www.dengodehensigt.no

På Berger, ti kilometer sør for Svelvik sentrum, ligger Fossekleiva brukssenter. Dette stedet rommer bl.a hus for skulptør Marit Wiklund, glasskunstner Maud Forsblad, keramiker Ingrid Rauer, billedkunstner Helle Bingen og glass-og smykkekunstner Linn Bergaplass. Et stenkast unna Fossekleiva Brukssenter har billedkunstnerne Runi Langum og Kikki Hovland hver sine atelie. Mange av kunstnerne på Berger er viden kjent  for sin kunst, både nasjonalt og internasjonalt. Alle selger sin kunst på stedet.

FOSSEKLEIVA BRUKSSENTER

Kunstnerne i Svelvik

Maud Forsblad, glasskunstner, (maefo@online.no).

Helle Bingen, billedkunstner, (h.bingen@online.no).

Marit Wiklund, skulptør, (skulptur@maritwiklund.no).

Ingrid Rauer, kermiker, kunsthåndverk og billedkunst, (ikrauer@tele2.no).

Kikki Hovland, billedkunstner, adresse: Bryggeveien 9. 3075 Berger, (post@kunstpause.no).

Runi Langum, billedkunstner. adresse: Strandveien 7, 3075 Berger, (runi@gruppe-x.no).

Linn Bergaplass, glass og smykkekunstner, (linn-glass@hotmail.com).

Villa Rørvik © 2007 - Svelvikveien 136, 3060 Svelvik.